Dětské závody

 

Datum a místo konání: 15. června 2019 - Uffo
Přihlášky: on-line registrace byla ukončena, registrace je možná v sobotu 15. 6. 2019 v kanceláři závodu (suterén Uffo) od 9:00 do 10:30 hodin
Startovné: 50,- Kč (splatné na místě při vyzvedávání startovního čísla)

Časový rozpis a kategorie:

Časy jsou orientační, starty jednotlivých kategorií budou následovat vždy bezprostředně po dojezdu předcházející.

09:00 - 10:30 prezentace, výdej startovních čísel    
11:00 start BABY odrážedla (2013 a ml.) rovinka 200 m
Start vždy ihned po dojetí předchozí kategorie start BABY kola (2013 a ml.) rovinka 200 m
start MINI (2011 - 2012) 1 kolo
start ŽÁCI I (2009 - 2010) 3 kola
start ŽÁCI II (2007 - 2008) 6 kol
13:00 vyhlášení dětských kategorií                                    

 

Ceny: malý dárek pro každého účastníka, věcné ceny a medaile pro první tři v každé kategorii (vyhlašováni budou zvlášť chlapci a děvčata)

Trať: rovinatá po asfaltu, bez převýšení - kategorie BABY pojede pojede pouze 200 m dlouhou cílovou rovinu, ostatní kategorie závodí na 500 m dlouhém okruhu (viz. mapka)

Podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích),
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
- se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
- všechny údaje v přihlášce vyplnil pravdivě, a že si je vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
- souhlasí s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Spolek snímek v souladu s jeho určením poskytne.
- udělujete souhlas, aby ve spojení s Vašimi osobními údaji uvedenými v registračním formuláři byly zveřejněny i veškeré Vaše časy ze závodu, výsledky, apod. na www.krakonosuvcyklomaraton.cz a ve sdělovacích prostředcích. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Informace o zpracování osobních informací: Osobní údaje, které účastník akce poskytuje na základě této přihlášky zpracovává pořadatel dle zásad uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů uvedených na www.krakonosuvcyklomaraton.cz

 

Seznam on-line přihlášených závodníků:

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

 

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2019 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace