Dětské závody KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON

 

Datum a místo konání: 17. června 2023 - Uffo

Přihlášky: On-line registrace byla ukončena

Startovní listina: startovní listina

Registrace je možná na místě v kanceláři závodu (suterén Uffo) v pátek 16. 6. od 19:00 do 20:00 hodin a v sobotu 17. 6. od 7:30 do 10:30 hodin.

Startovné: 50,- Kč (splatné na místě při vyzvedávání startovního čísla)

Časový rozpis a kategorie:

Časy jsou orientační, starty jednotlivých kategorií budou následovat vždy bezprostředně po dojezdu předcházející. V jednotlivých kategoriích startují chlapci i dívky společně, vyhlašováni budou zvlášť.

Pátek 16. 6. 2023        
19:00 - 20:00   prezentace, výdej startovních čísel    
         
Sobota 17. 6. 2023        
07:30 - 10:30   prezentace, výdej startovních čísel    
11:00   start BABY odrážedla (2019 a ml.) rovinka 200 m
Start vždy ihned po dojetí předchozí kategorie   start BABY kola (2017 a ml.) rovinka 200 m
  start MINI (2015 - 2016) 2 kola
  start ŽÁCI I (2013 - 2014) 3 kola
  start ŽÁCI II (2011 - 2012) 5 kol
12:30   vyhlášení dětských kategorií                                    

 

Ceny: malý dárek pro každého účastníka, věcné ceny a medaile pro první tři v každé kategorii (vyhlašováni budou zvlášť chlapci a děvčata)

 

Trať: Rovinatá po dlažbě a asfaltu, bez převýšení. Kategorie BABY pojede pouze 200 m dlouhou cílovou rovinku, ostatní kategorie závodí na 500 m dlouhém okruhu (viz. mapka)

 

Podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře.
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích),
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy,
- se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
- všechny údaje v přihlášce vyplnil pravdivě, a že si je vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou,
- souhlasí s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Spolek snímek v souladu s jeho určením poskytne.
- udělujete souhlas, aby ve spojení s Vašimi osobními údaji uvedenými v registračním formuláři byly zveřejněny i veškeré Vaše časy ze závodu, výsledky, apod. na www.krakonosuvcyklomaraton.cz a ve sdělovacích prostředcích. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Informace o zpracování osobních informací: Osobní údaje, které účastník akce poskytuje na základě této přihlášky zpracovává pořadatel dle zásad uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů uvedených na www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Hlavní partneři

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

                

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2023 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace