sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort bomonti escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON - děti

Dětské závody KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON

 

Datum a místo konání: 18. června 2022 - Uffo

Přihlášky: registrace on-line byla ukončena  Seznam od-line přihlášených zde...

Registrace je možná na místě v kanceláři závodu (suterén Uffo) v pátek 17. 6 od 19:00 do 20:00 hodin a v sobotu 18. 6 od 7:30 do 10:30 hodin.

Startovné: 50,- Kč (splatné na místě při vyzvedávání startovního čísla)

Časový rozpis a kategorie:

Časy jsou orientační, starty jednotlivých kategorií budou následovat vždy bezprostředně po dojezdu předcházející.

Pátek 17. 6. 2022        
19:00 - 20:00   prezentace, výdej startovních čísel    
         
Sobota 18. 6. 2022        
07:30 - 10:30   prezentace, výdej startovních čísel    
11:00   start BABY odrážedla (2018 a ml.) rovinka 200 m
Start vždy ihned po dojetí předchozí kategorie   start BABY kola (2016 a ml.) rovinka 200 m
  start MINI (2014 - 2015) 1 kolo
  start ŽÁCI I (2012 - 2013) 3 kola
  start ŽÁCI II (2010 - 2011) 6 kol
12:30   vyhlášení dětských kategorií                                    

 

Ceny: malý dárek pro každého účastníka, věcné ceny a medaile pro první tři v každé kategorii (vyhlašováni budou zvlášť chlapci a děvčata)

 

Trať: rovinatá po dlažbě a asfaltu, bez převýšení - kategorie BABY pojede pojede pouze 200 m dlouhou cílovou rovinu, ostatní kategorie závodí na 500 m dlouhém okruhu (viz. mapka)

 

Podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře
Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že bude dodržovat jeho pravidla silničního provozu stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích),
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
- se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
- všechny údaje v přihlášce vyplnil pravdivě, a že si je vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
- souhlasí s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu Závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci Závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 5 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Spolek snímek v souladu s jeho určením poskytne.
- udělujete souhlas, aby ve spojení s Vašimi osobními údaji uvedenými v registračním formuláři byly zveřejněny i veškeré Vaše časy ze závodu, výsledky, apod. na www.krakonosuvcyklomaraton.cz a ve sdělovacích prostředcích. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

Informace o zpracování osobních informací: Osobní údaje, které účastník akce poskytuje na základě této přihlášky zpracovává pořadatel dle zásad uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů uvedených na www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

 

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2022 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace