PROPOZICE KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2019

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2019
SILNIČNÍ CYKLOMARATON ČESKO - POLSKÝM POHRANIČÍM

 

Pořadatel: Svazek obcí Východní Krkonoše ve spolupráci s SK Cyklistika Trutnov, z.s.

Datum konání: sobota, 15. června 2019

Místo startu a cíle: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

Kancelář závodu: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

GPS: 50°33'48.174"N, 15°54'37.200"E

Popis závodu: Silniční cyklomaraton česko - polským pohraničím

Kategorie:

  • dlouhá trať

M18 - muži 18 - 29 let (ročníky 2001 - 1990)                        
M30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1989 - 1980)                          
M40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1979 - 1970)                       
M50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1969 - 1960)
M60 - muži 60 let a starší (ročníky 1959 a st.)
Z18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 2001 - 1990)
Z30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1989 - 1980)
Z40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1979 a starší)

  • krátká trať

MK18 - muži 18 - 29 let (ročníky 2001 - 1990)                        
MK30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1989 - 1980)                          
MK40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1979 - 1970)                       
MK50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1969 - 1960)
MK60 - muži 60 let a starší (ročníky 1959 a st.)
ZK18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 2001 - 1990)
ZK30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1989 - 1980)
ZK40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1979 a starší)

  • dětské závody

Informace zde...

Organizace startu závodu:

Slavnostní start závodu obou kategorií proběhne u Společenského centra UFFO. Dlouhá trať odstartuje v 10:00 a krátká v 10:05 hodin. Startovní pole bude rozděleno do dvou koridorů. První pro dlouhou trať a druhý pro krátkou. Před startem se zařaďte do svého koridoru dle trasy. Závodník, který odstartuje dříve než v čase určeném pro jeho trasu, bude potrestán diskvalifikací. Po slavnostním startu následují cca 2km neutrální jízdy za zaváděcím vozidlem a ostrý start proběhne za železničním přejezdem na Polské ulici. POZOR! Předjetí zaváděcího vozidla bude trestáno diskvalifikací!

Soutěž týmů:

  • Soutěž týmů je vypsána na krátké i dlouhé trati.
  • Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest závodníků , kteří jedou stejnou trať a startují za stejný tým i v kategorii jednotlivců.
  • Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
  • Vyhlášen a věcnými cenami odměněn bude vždy nejrychlejší tým na každé trati.

Vrchařská soutěž (dlouhá trasa):

Vrchařské prémie II kategorie - Pomezní Boudy, Strážné, Hoffmanovy Boudy
Bodování: 5 - 3 - 1 bod

Vrchařská prémie I kategorie - Pražská Bouda
Bodování: 10 - 5 - 3 - 2 - 1 bod

Vítězí závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v cíli.

Vítěz vrchařské soutěže obdrží puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře závodu.

Prémie:

- Vrchařské prémie

Pomezní Boudy - partner SKIMU a Horní Malá Úpa
Pražská Bouda - partner firma KASPER
Strážné - partner firma ASSOS
Hoffmanovy Boudy - partner město Janské Lázně

- Mimořádné prémie

Krzeszow klášter - partner obec Krzeszow
Lubawka náměstí - partner obec Lubawka

Program závodu:

pátek 14. 6. 2019                
19:00 - 20:00   registrace závodníků, výdej startovních čísel hlavní závod
sobota 15. 6. 2019    
07:00 - 09:00   registrace závodníků, výdej startovních čísel
09:00 - 10:30   registrace závodníků, výdej startovních čísel dětské závody
10:00   start hlavního závodu 172 km                                           
10:05   start hlavního závodu 125 km
11:00 - 13:00   dětské závody
13:45 - 14:00   předpokládaný příjezd prvních závodníků z hlavního závodu
17:00   vyhlášení výsledků, tombola
celý den   doprovodné akce

Pořadatel si vyhrazuje právo změny času vyhlášení výsledků a losování tomboly. Sledujte aktuální zprávy speakera závodu.

Všechny níže uvedené informace se týkají hlavního závodu (obou tras). Informace o dětských závodech zde.

Přihlášky:

- na internetu: www.krakonosuvcyklomaraton.cz v sekci REGISTRACE
- na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 14. 6. 2019 od 19:00 do 20:00 hodin a 15. 6. 2019 od 7:00 do 9:00 hodin

Uzávěrka on-line přihlášek je 12. 6. 2019

Startovné:

  • Do 31. 3. 2019  -  500,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 27. 3. 2019)
  • Do 12. 6. 2019  -  600,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 10. 6. 2019)

Startovné zasílejte na účet č.: 107-4087070287/0100 (pro úhradu ze zahraničí IBAN CZ51 0100 0001 0740 8707 0287, SWIFT/BIC KOMBCZPPXXX), variabilní symbol platby obdržíte pro provedení on-line přihlášky na uvedený e-mail. Pro jistotu je možné do textu příkazu uvést jméno závodníka.

  • Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 14. a 15. 6. 2019: 750,- Kč

Startovné zahrnuje:

- startovní číslo
- propagační předměty od partnerů závodu (pouze pro předem přihlášené)
- 2x občerstvovací stanice na trati
- občerstvení v cíli (jídlo, pití)
- zdravotní a pořadatelskou službu
- měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií
- doprovodný program
- lístek do tomboly

Doplňková platba:

- účastnické tričko  -  190,- Kč (možnost on-line objednání do 14. 5. 2019)

Storno podmínky úhrady startovného:

V případě, že se závodník s již uhrazeným startovným závodu nezúčastní a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 1. 6. 2019 má nárok na vrácení startovného po odečtení poplatku 100,- Kč za závodníka.

V případě, že závodník svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí anebo tak provede po termínu 1. 6. 2019, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.

Vyhlášení:

Vyhlášeni a oceněni budou:

- Tři nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích
- Vítěz vrchařské soutěže
- První tým na krátké trase a první tým na dlouhé trase
- Vítěz mimořádné prémie v Lubawce a v Krzeszowě
- První tři závodnící na vrchařských prémiích na Pražské Boudě, na Strážném a na Hoffmanových Boudách
- První tři ženy a první tři muži na vrchařské prémii na Pomezních Boudách

Vítěz závodu v každé kategorii má právo na volné startovné v ročníku 2020.

Trasa:

Trasa vede po silnicích I. a II. třídy a po místních komunikacích.
Závod se koná za plného silničního provozu se zajištěnou pořadatelskou službou na důležitých místech a křižovatkách.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Část trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lesa či na trať. Bidony a obaly od doplňkové stravy odhazujte pouze do košů na bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost. 

Mapa okruhu včetně GPS navigace ke stažení na zde...

BUFETY

1. bufet Lubawka náměstí (cca 55 km) - obě trasy, bufet pití (iontový nápoj, voda)
2. bufet Pomezní Boudy (cca 89 km) - obě trasy, velký bufet (iontový nápoj, voda, ovoce, housky, uzenina, koláčky, sůl)
3. bufet Pražská Bouda (cca 109 km) - dlouhá trasa, bufet pití (iontový nápoj, voda)
4. bufet Strážné (cca 129 km) - dlouhá trasa, obdoba velkého bufetu

- DOPROVODNÁ VOZIDLA
Závod se jede za plného provozu, je tedy nutné dodržovat všechna pravidla silničního provozu jak závodníky, tak i doprovody.
Motorovým vozidlům je vjezd zakázán na úseku dlouhé trasy od parkoviště Pod Javorem v Peci pod Sněžkou (106 km) až na křižovatku do Dolního Dvora (123 km).

- LIMIT

Pro závod na krátké trase není určen časový limit.

Pro závod na dlouhé trase je vypsán časový limit pro průjezd vrchařskou prémií na Pomezních Boudách (cca 89 km) 4:15 hodin od startu závodu (14:15 SEČ). V dalším úseku dlouhé trasy bude pořadatel zajišťovat trať pouze pro závodníky, kteří projeli limit pointem před uplynutím určeného limitu. Závodníci, kteří na místo limit pointu přijedou po určeném limitu, budou ve výsledcích závodu hodnoceni jako „nedokončil“ a jejich další pohyb na trati závodu i mimo trať již nebude pořadatel zajišťovat.

- ZNAČENÍ

Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě). Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.

- KONTROLY

Čipové, elektronické zaznamenání průjezdu na několika místech trati.

Závazné podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.krakonosuvcyklomaraton.cz). Závodník svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí podmínky závodu uvedené v těchto propozicích a zároveň souhlasí s Informacemi o zpracování osobních údajů.
U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 15. 6. 2019 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný a potvrzený Souhlas zákonného zástupce.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít po celou dobou trvání závodů cyklistickou přilbu na hlavě.
Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Porušení těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci.
Pokud závodník, ať úmyslně, či neúmyslně, ostartuje v přestihu, neprojede startovací branou nebo předjede zaváděcí vozidlo bude diskvalifikován.
Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play.
Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí.
Závodník bere na vědomí, že závod se z části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená.
Závodník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
Závodník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě, může mít za následek diskvalifikaci.

Doporučení:

POZOR, část trasy závodu se nachází mimo území ČR! Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí a během závodu mít při sobě platný osobní doklad (OP, cest. pas).

Protesty:

Závodník má právo podat protest podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

 

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

 

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2019 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace