PL info KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2018

 

MARATON ROWEROWY KARKONOSZA 2018
SZOSOWY MARATON ROWEROWY CZESKO - POLSKIM POGRANICZEM
 

Organizator:
Związek Gmin Wschodnie Karkonosze
SK Cyklistika Trutnov, z.s.

Kontakty:
dyrektor wyścigu - Jan Slavíček - +420 777 722710 - slavicek@cyclingagency.cz
zgłoszenia, rejestracje - Martina Slavíčková - +420 777 830732 - slavickova@cyclingagency.cz 
trasa - Ivan Vetterle - +420 602 656058

Termin: 16. 6. 2018 r.

Start i meta: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO)
GPS: 50°33'48.174"N, 15°54'37.200"E

Opis wyścigu: Szosowy maraton rowerowy czesko - polskim pograniczem

Kategorie:

 • Trasa 140 km / 2.606 m

M18 - mężczyźni 18 - 29 lat (roczniki 2000 - 1989)                                             Z18 - kobiety 18 - 29 lat (roczniki 2000 - 1989)
M30 - mężczyźni 30 - 39 lat (roczniki 1988 - 1979)                                             Z30 - kobiety 30 - 39 lat (roczniki 1988 - 1979)
M40 - mężczyźni 40 - 49 lat (roczniki 1978 - 1969)                                             Z40 - kobiety 40 i starsze (roczniki 1988 i st.)
M50 - mężczyźni 50 - 59 lat (roczniki 1968 - 1959)
M60 - mężczyźni 60 i starsi (roczniki 1958 i st.)

 • Trasa 93 km / 1.403 m

MK - mężczyźni 18 i starsi (roczniki 2000 i st.)                                                    ZK - kobiety 18 i starsze (roczniki 2000 i st.)

Program wyścigu:

Piątek 15. 6. 2018 r.  
19:00 – 20:00 rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych wyścigu głównego
Sobota 16. 6. 2018 r.  
07:00 - 09:00 rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych wyścigu głównego
09:00 - 10:00 rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych wyścigów dla dzieci
10:00                                   start wyścigu głównego
10:30 - 13:00 wyścigi dla dzieci
13:45 - 14:00 zakładany czas przyjazdu pierwszych zawodników wyścigu głównego
16:00 ogłoszenie wyników, loteria fantowa

            

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu ogłoszenia wyników i losowania loterii fantowej. Należy śledzić aktualne wiadomości przekazywane przez speakera wyścigu.
W miejscu startu i mety będą w ciągu całego dnia przebiegać imprezy towarzyszące.

Zgłoszenia:
- w Internecie: www.krakonosuvcyklomaraton.cz
- na miejscu: za podwyższoną opłatę startową w kancelarii wyścigu dnia 15. 6. 2018 r. od 19:00 do 20:00 i 16. 6. 2018 r. od 7:00 do 9:00

Zamknięcie zgłoszeń on-line jest 13. 6. 2018 r.

Opłata startowa:
Do 31. 3. 2018 r.  decyduje data wpływu kwoty na rachunek organizatora: 400,- CZK
Do 13. 6. 201á r.  decyduje data wpływu kwoty na rachunek organizatora: 550,- CZK

Opłatę startową przelać na rachunek nr:
SK CYKLISTIKA Trutnov, z.s.
107-4087070287/0100
IBAN CZ5101000001074087070287
BIC / SWIFT KOMBCZPPXXX
symbol zmienny (identyfikacyjny) płatności otrzymają Państwo po dokonaniu zgłoszenia on-line na wskazany adres e-mail. Dla pewności można w tytule przelewu wpisać nazwisko zawodnika.
W razie zapłaty gotówką w miejscu wyścigu dnia 15. i 16. 6. 2018 r.: 700,- CZK (bez prawa do upominku pamiątkowego)


Opłata startowa obejmuje:

 • numer startowy
 • prezent pamiątkowy (zapewniona tylko dla uprzednio zgłoszonych, patrz wyżej)
 • gadżety reklamowe od partnerów wyścigu zawsze (tylko dla uprzednio zgłoszonych)
 • 2x punkt żywieniowy na trasie
 • pożywienie na mecie (jedzenie, napoje)
 • pierwsza pomoc i służba porządkowa
 • mierzenie czasów i opracowywanie wyników technologią czipową
 • program towarzyszący
 • bilet na loterię fantową

Nagrody:
Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe oraz puchary pamiątkowe.
Dla zwycięzcy każdej kategorii oryginalny dres Maraton Rowerowy Karkonosza oraz zwolnienie z opłaty startowej w 2019 r.
Wszystkie numery startowe zostaną rozlosowane w loterii fantowej.

Trasa:
Trasa prowadzi drogami kategorii I i II oraz drogami lokalnymi.
Wyścig odbywa się w trakcie normalnego ruchu na drodze z zapewnioną służbą porządkową w ważnych miejscach oraz skrzyżowaniach.
UWAGA WAŻNE!
Część trasy przebiega na terenie parku narodowego KRNAP, dlatego jest zakazane zjeżdżanie z trasy oraz należy przestrzegać zasad poruszania się w strefie ochronnej parku narodowego. Zwłaszcza zakazane jest wyrzucanie jakichkolwiek śmieci do lasu bądź na trasie. Opakowania od suplementów diety w trakcie wyścigu można wyrzucać do koszów na śmieci w bufetach ewentualnie w celu. Z góry dziękujemy za dotrzymywanie zasad.
Mapa trasy włącznie z GPS nawigacją do pobrania na www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Wskazówki techniczne:
Oznakowanie:
Trasa zostanie oznaczona strzałkami (pionowe kierunkowskazy i płaskie oznakowanie na drodze). Na nieprzejrzystych miejscach będzie służba porządkowa. Pod względem orientacji jest trasa trudna i dlatego należy na oznakowanie trasy zwrócić większą uwagę.
Kontrole: czipowe, elektroniczne zapisywanie przejazdu na kilku miejscach trasy.
Limit czasowy:
Z powodu zapewnienia bezpieczeństwa na trasie zostanie wyznaczony limit czasowy do przejazdu przez limit point. Limit point będzie na miejscu skrzyżowania drogi nr 252 z Horní Malé Úpy (przejście graniczne Pomezní boudy) z drogą nr 296 w kierunku Pec pod Sněžkou (ok. 70 km trasy). Na dalszym odcinku organizator będzie zabezpieczał trasę tylko dla zawodników, którzy przejechali przez limit point przed upływem wyznaczonego limitu. Zawodnicy, którzy na miejsce limit pointu dojadą po wyznaczonym limicie, będą w wynikach wyścigu ocenieni jako „nie ukończył“, a organizator nie będzie już zabezpieczał ich poruszania się na trasie i poza nią. Wstępny limit czasowy dla osiągnięcia limit pointu wynosi 4:30 godzin od startu wyścigu. Ze względu na ewentualne nieprzewidziane zmiany trasy oraz warunki atmosferyczne w dniu odbywania się wyścigu, organizator może limit ten wydłużyć.
Wycofanie się z wyścigu:
W przypadku wycofania się z wyścigu zawodnik zgłosi to w najbliższym bufecie lub pod tel. + 420 777 830732.

Wiążące warunki udziału:
1. Wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są przestrzegać niniejszą rozpiskę wyścigu. Warunkiem udziału jest odpowiednio wypełnione, podpisane i doręczone organizatorowi zgłoszenie uczestnika wyścigu (tj. bez żądania jakiejkolwiek zmiany lub jakichkolwiek zastrzeżeń) lub wysłanie odpowiednio wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego (formularz jest dostępny na stronach www.krakonosuvcyklomaraton.cz).
Zawodnik swoim podpisem na zgłoszeniu lub przez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia elektronicznego wyraża zgodę na warunki wyścigu i oświadcza, że przyjmuje do wiadomości niżej podane warunki wyścigu.
U zawodników, którzy do dnia wyścigu tj. do 16. 6. 2018 r. nie osiągną 18 lat, będzie przy prezentacji wymagana wypełniona i potwierdzona Zgoda przedstawiciela  stawowego (do ściągnięcia na stronach www.krakonosuvcyklomaraton.cz)
2. Wyścig odbywa się przy normalnym ruchu na drodze i zawodnicy są zobowiązani przestrzegać jego reguł ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa (z reguły Prawo o ruchu drogowym). Konsekwencją naruszenia niniejszych reguł będzie dyskwalifikacja.
3. Zawodnicy uczestniczą w wyścigu na własne ryzyko, z pełnym kaskiem ochronnym.
4. Zawodnik nie jest świadomy żadnej przeszkody polegającej na jego stanie zdrowia, która uniemożliwiałaby mu w starcie.
5. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że organizator wyścigu nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i rzeczach, jeżeli nie zostanie wykazana jego wina lub jeżeli odłożonych rzeczy nie przejął do przechowania.
6. Zawodnik będzie się kierował poleceniami organizatora, utrzymywał porządek oraz będzie w maksymalnym stopniu, którego można od niego sprawiedliwie wymagać, troskliwy wobec środowiska; w odwrotnym przypadku odpowiada organizatorowi za szkody, które mu spowoduje.
7. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że wyścig częściowo prowadzony jest przez park narodowy KRNAP i dlatego trzeba przestrzegać reguł określonych dla tego parku.
8. Zawodnik potwierdza, że wszelkie dane w zgłoszeniu są wypełnione prawdziwie i jest świadomy, że w przypadku podania danych nieprawdziwych jest odpowiedzialny za wszelkie szkody organizatora, które mu przez to powstaną.

Protesty:
Zawodnik ma prawo do złożenia protestu według postanowień niniejszej rozpiski do 15 minut po ogłoszeniu wyników razem z wkładem 500,- CZK. W przypadku odrzucenia protestu w/w kwota przepada na rzecz organizatora. Późniejsze protesty nie będą uwzględniane.

Mgr. Jan Slavíček, w.r.dyrektor wyścigu
 
 
 

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2019 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace