Propozice KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2018

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 2018
SILNIČNÍ CYKLOMARATON ČESKO - POLSKÝM POHRANIČÍM

 

Pořadatel: Svazek obcí Východní Krkonoše ve spolupráci s SK Cyklistika Trutnov, z.s.

Datum konání: sobota, 16. června 2018

Místo startu a cíle: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

Kancelář závodu: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

GPS: 50°33'48.174"N, 15°54'37.200"E

Popis závodu: Silniční cyklomaraton česko - polským pohraničím

Kategorie:

 • dlouhá trať

M18 - muži 18 - 29 let (ročníky 2000 - 1989)                        
M30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1988 - 1979)                          
M40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1978 - 1969)                       
M50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1968 - 1959)
M60 - muži 60 let a starší (ročníky 1958 a st.)
Z18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 2000 - 1989)
Z30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1988 - 1979)
Z40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1978 a starší)

 • krátká trať

MK - muži 18 let a starší (ročníky 2000 a starší)
ZK - ženy 18 let a starší (ročníky 2000 a starší)

 • dětské závody

dětské kategorie - informace zde

Soutěž týmů:

 • Soutěž týmů je vypsána na krátké i dlouhé trati.
 • Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest závodníků , kteří jedou stejnou trať a startují za stejný tým i v kategorii jednotlivců.
 • Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
 • Vyhlášen a věcnými cenami odměněn bude vždy nejrychlejší tým na každé trati.

Vrchařská soutěž (dlouhá trasa):

Vrchařské prémie II kategorie - Pomezní Boudy, Strážné, Hoffmanovy Boudy
Bodování: 5 - 3 - 1 bod

Vrchařská prémie I kategorie - Pražská Bouda
Bodování: 10 - 5 - 3 - 2 - 1 bod

Vítězí závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v cíli.

Vítěz vrchařské soutěže obdrží puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře závodu.

Mimořádné prémie:

 • 31,5 km obec Szczepanów
 • 48,0 km obec Szarocin

Nejrychlejší závodník na každé mimořádné prémii obdrží poukaz na dvoudenní pobyt pro dvě osoby od polských partnerů závodu.

Program závodu:

pátek 15. 6. 2018                 
19:00 - 20:00   registrace závodníků, výdej startovních čísel hlavní závod
sobota 16. 6. 2018    
07:00 - 09:00   registrace závodníků, výdej startovních čísel
08:00 - 10:00   registrace závodníků, výdej startovních čísel dětské závody
10:00   start závodu na 145 km                                             
10:05   start závodu na 98 km
10:30 - 13:00   dětské závody
13:45 - 14:00   předpokládaný příjezd prvních závodníků z hlavního závodu
16:00   vyhlášení výsledků, tombola
celý den   doprovodné akce

Pořadatel si vyhrazuje právo změny času vyhlášení výsledků a losování tomboly. Sledujte aktuální zprávy speakera závodu.

Všechny níže uvedené informace se týkají hlavního závodu (obou tras). Informace o dětských závodech přineseme přibližně měsíc před akcí.

Přihlášky:

- na internetu: www.krakonosuvcyklomaraton.cz v sekci REGISTRACE
- na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 15. 6. 2018 od 19:00 do 20:00 hodin a 16. 6. 2018 od 7:00 do 9:00 hodin

Uzávěrka on-line přihlášek je 13. 6. 2018

Startovné:

 • Do 31. 3. 2018  -  400,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 28. 3. 2018)
 • Do 13. 6. 2018  -  550,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 11. 6. 2018)

Startovné zasílejte na účet č.: 107-4087070287/0100 (pro úhradu ze zahraničí IBAN CZ51 0100 0001 0740 8707 0287, SWIFT/BIC KOMBCZPPXXX), variabilní symbol platby obdržíte pro provedení on-line přihlášky na uvedený e-mail. Pro jistotu je možné do textu příkazu uvést jméno závodníka.

 • Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 15. a 16. 6. 2018: 700,- Kč

Startovné zahrnuje:

- startovní číslo
- propagační předměty od partnerů závodu (pouze pro předem přihlášené)
- 2x občerstvovací stanice na trati
- občerstvení v cíli (jídlo, pití)
- zdravotní a pořadatelskou službu
- měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií
- doprovodný program
- lístek do tomboly

Doplňková platba:

- účastnické tričko  -  190,- Kč (možnost on-line objednání do 15. 5. 2018)

Storno podmínky úhrady startovného:

V případě, že se závodník s již uhrazeným startovným závodu nezúčastní a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 1. 6. 2018 má nárok na vrácení startovného po odečtení poplatku 100,- Kč za závodníka.

V případě, že závodník svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí anebo tak provede po termínu 1. 6. 2018, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.

Ceny:

Pro první tři závodníky v jednotlivých kategoriích věcné ceny a pamětní poháry.
Pro vítěze každé kategorie originální dres Krakonošův cyklomaraton a volné startovné na ročník 2019.
Všechna startovní čísla budou slosována v tombole.

Trať:

Trasa vede po silnicích I. a II. třídy a po místních komunikacích.
Závod se koná za plného silničního provozu se zajištěnou pořadatelskou službou na důležitých místech a křižovatkách.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Část trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lesa či na trať. Obaly od doplňkové stravy při závodě můžete vyhodit do košů na bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost.

Popis trati - stav k 31. 5. 2017. Popis trati může být upřesňován vzhledem k případným uzavírkám na komunikacích.

 • Dlouhá trasa: Délka okruhu 145 km, celkové převýšení 2616 m

Trutnov – Zlatá Olešnice - Bernartice – Lampertice – Královec – Lubawka - Malá Úpa – Pec pod Sněžkou – Dolní Dvůr – Strážné – Horní Lánov - Čistá – Černý Důl -  Hoffmannoy B. – Svoboda n. Ú. - Mladé Buky - Hrádeček - Vlčice - Volanov - Trutnov

 • Krátká trasa: Délka okruhu 98 km, celkové převýšení 1403 m

Trutnov – Zlatá Olešnice - Bernartice – Lampertice – Královec – Lubawka - Malá Úpa – Svoboda n. Ú. - Mladé Buky - Hrádeček - Vlčice - Volanov - Trutnov

Mapa okruhu včetně GPS navigace ke stažení na zde...

Technické pokyny

Značení: Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě). Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.

Kontroly: Čipové, elektronické zaznamenání průjezdu na několika místech trati.

Časový limit: Z důvodu zajištění bezpečnosti na trati bude určen časový limit pro průjezd limit pointem. Limit point bude v místě křižovatky silnice č. 252 z Horní Malé Úpy (hraniční přechod Pomezní boudy) se silnicí č. 296 směr Pec pod Sněžkou (cca 70 km trati). V dalším úseku bude pořadatel zajišťovat trať pouze pro závodníky, kteří projeli limit pointem před uplynutím určeného limitu. Závodníci, kteří na místo limit pointu přijedou po určeném limitu, budou ve výsledcích závodu hodnoceni jako „nedokončil“ a jejich další pohyb na trati závodu i mimo trať již nebude pořadatel zajišťovat. Předběžný časový limit pro dosažení limit pointu je 4:30 hodiny od startu závodu. Vzhledem k případným nepředvídatelným změnám trati a povětrnostním podmínkám v den konání závodu může být tento limit pořadatelem prodloužen.

Odstoupení zezávodu: V případě odstoupení ze závodu závodník toto ohlásí nejbližším bufetu nebo na tel.+ 420 777 830732.

Závazné podmínky účasti:

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.krakonosuvcyklomaraton.cz). Závodník svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí podmínky závodu uvedené v těchto propozicích a zároveň souhlasí s Informacemi o zpracování osobních údajů.
U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 15. 6. 2019 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný a potvrzený Souhlas zákonného zástupce.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít po celou dobou trvání závodů cyklistickou přilbu na hlavě.
Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Porušení těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci.
Pokud závodník, ať úmyslně, či neúmyslně, ostartuje v přestihu, neprojede startovací branou nebo předjede zaváděcí vozidlo bude diskvalifikován.

Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play.
Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
Závodník bere na vědomí, že závod se z části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená.
Závodník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
Závodník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě, může mít za následek diskvalifikaci.
Doporučení:

POZOR, část trasy závodu se nachází mimo území ČR! Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí a během závodu mít při sobě platný osobní doklad (OP, cest. pas).

Protesty:

Závodník má právo podat protest podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

Hlavní partneři

Pořadatelské obce

Mediální partneři

Závod je součástí:        

 

 

                     

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictví Euroregionu Glacensis.

 

         

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictví Euroregionu Glacencis.

 

 

Sport Cycling Agency s.r.o. © 2011 - 2019 +420 777 830 732 team@cyclingagency.cz

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace